Ví­tejte...

... na webu REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBY Most, a.s

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most,a.s. (RVM) je dodavatelsko-inženýrská společnost specializující se na rekultivace a sanace území dotčených důlní průmyslovou činností, na technickou a biologickou rekultivaci devastovaných území, výstavbu a sanaci skládek odpadů a na zakládání a údržbu sadových a krajinářských úprav. RVM vznikla k 1.5.1992 transformací ze státního podniku Rekultivační výstavba Most, který byl  do roku 1991 součástí koncernu Severočeské hnědouhelné doly Most. Ve své činnosti navazuje na tradice  svých právních předchůdců provádějících rekultivační práce v severočeském regionu od roku 1951.